KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dostępne pakiety dla Przedsiębiorców rozliczających się przez Księgę Przychodów i Rozchodów (+ VAT).

BASIC
100 pln + 5 pln za każdy zaksięgowany dokument
Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
Prowadzenie rejestrów VAT
Bieżąca reprezentacja przed urzędami (US i ZUS)
Przygotowywanie kalkulacji podatkowych, informowanie o wysokości zaliczek na PIT
Terminowe sporządzanie i składanie wymaganych deklaracji podatkowych
Prowadzenie wykazu środków trwałych (wraz z odpisami amortyzacyjnymi) oraz ewidencji wyposażenia
 
 
 
 
 
COMFORT
200 pln + 5 pln za każdy zaksięgowany dokument
Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
Prowadzenie rejestrów VAT
Bieżąca reprezentacja przed urzędami (US i ZUS)
Przygotowywanie kalkulacji podatkowych, informowanie o wysokości zaliczek na PIT
Terminowe sporządzanie i składanie wymaganych deklaracji podatkowych
Prowadzenie wykazu środków trwałych (wraz z odpisami amortyzacyjnymi) oraz ewidencji wyposażenia
Sporządzanie i składanie sprawozdań GUS
Stały dostęp on-line do swoich danych finansowych
Księgowanie wyciągów bankowych i bieżąca ewidencja rozrachunków (jeśli prowadzone jest oddzielne konto bankowe dla firmy)
 
 
PREMIUM
300 pln + 5 pln za każdy zaksięgowany dokument
Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
Prowadzenie rejestrów VAT
Bieżąca reprezentacja przed urzędami (US i ZUS)
Przygotowywanie kalkulacji podatkowych, informowanie o wysokości zaliczek na PIT
Terminowe sporządzanie i składanie wymaganych deklaracji podatkowych
Prowadzenie wykazu środków trwałych (wraz z odpisami amortyzacyjnymi) oraz ewidencji wyposażenia
Sporządzanie i składanie sprawozdań GUS
Stały dostęp on-line do swoich danych finansowych
Księgowanie wyciągów bankowych i bieżąca ewidencja rozrachunków (jeśli prowadzone jest oddzielne konto bankowe dla firmy)
Doradztwo związane z dostarczanymi dokumentami i bieżącymi sprawami
Raz w miesiącu bezpłatny odbiór dokumentów

Podane ceny są cenami netto i należy do nich dodać podatek VAT.

Powyższy cennik jest cennikiem przykładowym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.